متوسط انفاق الأسرة على السلع الغذائية والانفاقات الأخرى حسب المحافظات ( حضر/ ريف)  2007 
 Average of household expenditure on food commodities and other expenditures by governorates (urban / rural)  2007
   
المحافظة  الانفاق الشهري على السلع الغذائية الانفاق الشهري على السلع غير الغذائية انفاق الأسرة الشهري الكلي  Governorate
Monthly expenditure on  food commodities Monthly expenditure on non- food commodities Total monthly expenditure of household
الوسطي الوسطي الوسطي
Average Average Average
دمشق مركز محافظة 10279.60 18097.45 28377.06 Governorate center Damascus
باقي حضر 9789.58 16348.97 26138.55 Rest of urban
المجموع 10238.77 17951.75 28190.51 Total
حلب مركز محافظة 10302.76 17264.71 27567.47 Governorate center Aleppo
باقي حضر 10163.07 10501.77 20664.84 Rest of urban
ريف 9289.70 8033.97 17323.67 Rural
المجموع 9963.16 13567.27 23530.44 Total
ريف دمشق باقي حضر 10150.22 14678.08 24828.30 Rest of urban  Damascus Rural
ريف 10512.77 13762.03 24274.80 Rural
المجموع 10255.40 14412.31 24667.72 Total
حمص مركز محافظة 8046.70 13998.76 22045.46 Governorate center Homs
باقي حضر 10008.71 10900.52 20909.23 Urban
ريف 15028.92 16580.35 31609.27 Rural
المجموع 11400.23 14813.84 26214.07 Total
حماه مركز محافظة 12432.39 19149.33 31581.73 Governorate center Hama
باقي حضر 12127.23 18265.14 30392.37 Rest of urban
ريف 13180.39 13238.06 26418.45 Rural
المجموع 12840.50 15484.68 28325.18 Total
اللاذقية مركز محافظة 10309.73 17948.64 28258.37 Governorate center Lattakia
باقي حضر 8222.40 14170.63 22393.03 Rest of urban
ريف 11095.36 19673.67 30769.03 Rural
المجموع 10534.71 18507.36 29042 Total
ادلب مركز محافظة 12618.35 23366.51 35984.87 Governorate center Idleb
باقي حضر 12004.22 10912.21 22916.42 Rest of urban
ريف 8920.03 9369.19 18289.22 Rural
المجموع 9817.00 10922.22 20739.22 Total
الحسكة مركز محافظة 12883.89 20356.12 33240.01 Governorate center AL- Hasakeh
باقي حضر 18346.83 16683.90 35030.73 Rest of urban
ريف 9897.82 8258.30 18156.12 Rural
المجموع 11806.32 11683.63 23489.95 Total
دير الزور مركز محافظة 12502.58 18865.95 31368.53 Governorate center    Deir -ez-Zor
باقي حضر 13505.63 13642.00 27147.64 Rest of urban
ريف 10731.92 9515.98 20247.90 Rural
المجموع 11740.37 12498.85 24239.22 Total
طرطوس مركز محافظة 11956.51 30296.37 42252.89 Governorate center Tartous
باقي حضر 13702.45 21332.80 35035.26 Rest of urban
ريف 11422.33 21119.08 32541.41 Rural
المجموع 11794.38 23182.22 34976.61 Total
الرقة مركز محافظة 9642.46 9893.22 19535.69 Governorate center AL- Rakka
باقي حضر 8269.78 8221.34 16491.13 Rest of urban
ريف 10945.34 7777.31 18722.65 Rural
المجموع 10190.87 8445.29 18636.16 Total
درعا مركز محافظة 12658.00 22500.44 35158.43 Governorate center Dar'a
باقي حضر 11927.69 9221.27 21148.95 Rest of urban
ريف 18903.09 17949.49 36852.58 Rural
المجموع 15738.04 17099.88 32837.92 Total
السويداء مركز محافظة 10020.37 25072.18 35092.54 Governorate center AL -Sweida
ريف 9611.09 18433.17 28044.26 Rural
المجموع 9713.41 20092.92 29806.33 Total
القنيطرة ريف 14050.47 18007.85 32058.32 Rural  Quneitra
المجموع 14050.47 18007.85 32058.32 Total
مركز محافظة 10414.13 17902.65 28316.78 Governorate center
باقي حضر 10959.32 13868.00 24827.32 Rest of urban
ريف 11380.79 12885.73 24266.52 Rural
المجموع 10929.46 14983.04 25912.50 Total